در محضر علامه
83 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در محضر علامه، نام کتابی است که ثمره استفاده حدود 13 سال از محضر عارف واصل حضرت علامه سید عباس حسینی کاشانی است که در طول سالیان متمادی از ایشان اخذ شده و در این مجموعه آماده چاپ گردیده است.