ایستگاه اندیشه (روایات یابن آدم)
70 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مجموعه به احادیثی پرداخته شده است که در کلمات معصومین علیهم السلام و با واژه "یابن آدم" انسان ها را مورد مخاطب خود قرار داده و غالبا سخنانی را مطرح نموده اند که به نوعی با فطرت آدمی سازگار است و انسان را از غفلت به بیداری سوق می دهد.