جامعه امروز ما در کلام رسول خدا (ص)
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب شرح سفارشات رسول خدا (ص) به عبد الله بن مسعود است که به پیش بینی های حضرت در مورد آخرالزمان پرداخته شده و غالبا با جامعه امروز ما مطابقت دارد.