تحویل دارو بدون نسخه پزشک ممنوع
65 بازدید
محل نشر: در سایت های یزد فردا و بافق فردا
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همانگونه که داروخانه ها نیز بدون نسخه پزشک اقدام به داروهای خاص نمی کنند نسبت به ختوم و اذکار نیز همین مساله باید مراعات شود که در این مقاله و در سه شماره به این موضوع پرداخته شده است.