بررسی علل و عوامل خشکسالی در آموزه های دینی
52 بازدید
محل نشر: در سایت های فارس، مهر و ...
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به صورت اینترنتی و در سایت های متعدد انتشار یافته است