آسیب های رفتاری و مدیریتی مدیران از منظر نهج البلاغه
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله نیز بر پایه نامه 53 نهج البلاغه و دیگر کلمات حضرت امیر علیه السلام شکل گرفته و در فصلنامه علمی پزوهی (النهج) توسط بنیاد بین المللی نهج البلاغه چاپ خواهد شد.