عرضه اعتقادات بر اهل بیت علیهم السلام
225 بازدید
محل نشر: مجله مبلغان/144
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به مناسبت سالگرد رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و به پیشنهاد دبیر مجله مبلغان توسط حقیر نگاشته شد و با توجه به عرضه اعتقاد ایشان به امام هادی علیه السلام به جایگاه این مساله در زمان اهل بیت اشاره شده است