تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
علوم و معارف نهج البلاغه 
دانشگاه قران و حدیث - قم 
0.00 
سطح 3 
1393 
نهج البلاغه 
مرکز آموزش تخصصی نهج البلاغه 
0.00 
خارج