صورت ملکوتی ده طایفه در کلام رسول خدا (ص)
206 بازدید
تاریخ ارائه : 1/10/2015 9:58:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

از براء بن عازب نقل شده است که گفت :معاذ بن جبل در خانه ابو ایوب انصاری نزدیک رسول خدا (ص) نشسته بود . معاذ از رسول خدا درباره این آیه سوال کرد

یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا  ( نبا / 17 )

حضرت در پاسخ فرمود : ای معاذ ! از امر عظیمی سوال کردی !!!

آن گاه رسول خدا گریه کرد و فرمود  : ده گروه از امت من در روز قیامت متفرق محشور می شوند به طوری که خداوند آنها را از مسلمانان دیگر جدا کرده و صورت های آنها را به چهره های گوناگونی تبدیل کرده است.

گروهی از آنان به صورت میمون محشور می شوند و آنان سخن چیننانند.

گروهی به صورت خوک هستند و آنان حرام خوارانند.

گروهی صورت هایشان به طرف پایین و پاهایشان به طرف بالا قرار دارد و بدین کیفیت روی زمین محشر کشیده می شوند انان ربا خوارانند.

گروهی نابینا هستند و در حال کوری به این طرف و آن طرف متحیرانه می دوند آنان کسانی هستند که در وقت حکم کردن مراعات عدالت را ننموده و در بین مردم ظلم و ستم روا داشته اند.

گروهی کر و لالند و تعقل و ادراک ندارند آنان کسانی هستند که به کردار و اعمالی که انجام می دهند خودپسندانه می نگرند.

برخی زبانهایشان روی سینه ایشان افتاده و از دهان آنها خون و چرک جاری است به طوری که اهل محشر از این منظره نفرت دارند آنها علما و خطبایی هستند که گفتارآنها با کردارشان مطابقت ندارد .

بعضی از آنها دست ها و پاهایشان بریده شده است آنان کسانی هستند که همسایگان خود را اذیت و آزار می دهند.

بعضی دیگر به شاخه هایی از آتش به دار آویخته شده اند آنان جاسوسان و نمامانی هستند که نزد سلطان ( مسئولین امروزی ) به ضرر مردم سخن چینی و سعایت می کنند.

عده ای هستند که بوی گندشان از بوی مردار و جیفه بیشتر است آنان افرادی هستند که از لذت ها و شهوت ها پیروی کرده و از اموال خود حق خدا را نمی دهند ( خمس و زکات مالشان را نمی پردازند ).

گروهی دیگر کسانی هستند که لباس هایی از قیر پوشیده و آنها به بدنهایشان چسبیده است آنان اهل کبر و خودپسندی و تفاخر هستند.

 خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند ان شاء الله

جهت مشاهده متن عربی روایت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی ج 10 ص ۶۴۲