میدان تمرین اسب سواری
41 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

🐎مضمار به مکانی گفته می شود که اسب مسابقه را درآنجا تمرین می دهند تا در روز مسابقه پیروز شود.

میدان تمرین مسابقه ویژگی هایی دارد که قابل توجه است:

🌟موانعی در آن میدان قرار می دهند تا اسب و سوارش تمرین کنند از روی آن بپرند و شخص سوار کار نیز از وجود این موانع نگران نیست بلکه آنها را وسیله پیشرفت خود می داند و به عنوان یک سکوی پرش به آن می نگرد.🌺

🌟هر گاه سوارکار بتواند از مانعی عبور کند آن مانع را بلند تر می کنند تا بتواند از موانع بزرگ تر نیز عبور کند و هر مقدار ارتفاع مانع بلند تر شود سوار کار بر تمرین خود می افزاید تا بتواند آن را نیز پشت سر گذاشته و از آن بپرد و باز هم آن مانع بزرگ را مانعی برای پیشرفت نمی داند و بر اراده خود افزوده، تمرین خود را بیشتر می کند به این امید که بتواند در روز مسابقه، بهترین باشد💐

🌟گاه ،سوار کار در میدان تمرین، از روی اسب به زمین می افتد و ضربه می بیند ولی دست از کار نکشیده و ناامید نمی شود و دوباره بر اسب خود سوار شده و به تمرین ادامه می دهد زیرا می خواهد در روز مسابقه، پیشگام دیگران باشد

 

امیرالمومنین علیه السلام در کلامی نورانی، دنیا را به این میدان تمرین تشبیه فرموده و روز قیامت را روز مسابقه می داند.🌷

ایشان می فرماید:

ألَا وَ إِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارَ  وَ غَداً السِّبَاقَ وَ السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَ الْغَايَةُ النَّار

بدانید امروز میدان تمرین است و فردا روز مسابقه است که جایزه پیشی گرفتگان، بهشت است و عقب ماندگان را جهنم برند.

نتیجه:

تمام سختی ها و مشکلات و گرفتاری های موجود در این دنیا که گاهی انسان را زمین می زند، سکویی برای پرش و عاملی برای پیشرفت انسان در عالم آخرت است.

انسانی که پیروزی در عالم آخرت را خواهان است، از این سختی ها و بلاها و مشکلات، بهترین استفاده را کرده و تمرین می کند با عبور از این سختی ها، پیروزی خود در عالم آخرت را رقم بزند.

🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

پس بیایید نگاه مان را به دنیا تغییر دهیم و این دنیا را میدان تمرین بدانیم نه میدان مسابقه

🍂🌺🍂🌺🍂🌺🍂🌺

نهج البلاغه خطبه 28